Anna Łyszczek-Majewska

Marta i Agnieszka swoją energią stworzyły ideę, ale także z wielką dbałością ciągle wprowadzają tę ideę w życie, tworząc społeczność  kobiet, które są świadomie swojego sukcesu w ramach własnych definicji. Dla mnie najcenniejszym doświadczeniem z udziału w akcji było poznanie wspaniałych kobiet- Ambasadorek. Wspaniałe jest obserwowanie różnic między nami, wynikających z różnych pasji, zawodów, ale też odczuwanie wspólnej więzi, która sprawia, że wzajemnie siebie inspirujemy.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram